ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ

Αναλαμβάνουμε τον στολισμό της εκκλησίας και του φερέτρου